THE PEOPLE SIDE OF BUSINESS
STRUCTOGRAM® Estonia

Rakenda

Rakenda

Müük

Müüa edukalt – alati!

Kliendid on erinevad. Neil on erinevad motiivid ja vajadused. Edukad müüjad teavad neid motiive, teevad neist kõige mõjusamad müügiargumendid ning loovad täpse pakkumise klientidele.


Praktika teeb täiuslikuks

Kliendi tundmiseks ja tema vajaduste mõistmiseks on vaja praktiseerida ning ennast koolitada. STRUCTOGRAM®-iga koolitame kolm sammu.


1 Iseenda tundmine

Teades oma tugevaid külgi, piiranguid ja nõrkusi saate valida sobivad müügimeetodid ja -tehnikad.


2 Kliendi tundmine

Süstemaatilise vaatluse kaudu tunneme me ära teiste inimeste isiksuse struktuuri. Eduka müügivestluse aluseks on kliendi erinevuste tunnistamine ja oma ootuste kohandamine.


3 Toote tundmine

Toote kasu tekib ainult siis, kui toote omadused on seotud kliendi vajadustega. Koolitusel analüüsitakse toote omadusi süstemaatiliselt ja kohandatakse konkreetsetele kliendi vajadustele.


STRUCTOGRAM® koolitussüsteemiga õpid kiiresti ja lihtsalt edastama teavet viisil või sagedusel, mis on mõistetav klientidele.


Lisateabe saamiseks selle kliendi kohta puuduta värviruumi.

inimestest ja emotsioonidest juhinduv

Käitumine

jutukas, seltskondlik


Argumendid

toote kogemused,

ei ole vaja detaile


Motiivid

heaolu, harjumused

eesmärgile ja tulemustele orienteeritud

Käitumine

domineeriv, dünaamiline


Argumendid

toote kogemus,

konkreetne kasu


Motiivid

staatus, jõudlus

faktidest ja põhjendustest juhinduv

Käitumine

distantseeritud, objektiivne


Argumendid

faktilised tõendid,

üksikasjalik teave


Motiivid

planeerimine, põhjus

Juhtimine

On ütlematagi selge, et üks kinga suurus ei sobi kõigile inimestele. Nii nagu me õpime võõrkeeli, et hõlbustada suhtlust teiste kultuuridega, tuleb ka suhtlemist töötajate ja kolleegidega õppida, kuna see esitab meile igapäevaselt väljakutseid. Juhtimine ei ole positsiooni, tiitli ja staatuse küsimus, vaid esmajoones isiksuse küsimus.


Erinevate inimeste biostruktuuride kõige olulisemate motiivide tundmine aitab leida õige ülesande või juhtimismeetodi ning samuti õigeid sõnu keerulistes olukordades.


Töötajad ei ole "keerulised", vaid lihtsalt erinevad.

Koolituse kolm sammu sinu edukuse heaks on järgmised:


1 Iseenda tundmine

Oma tugevuste, piirangute ja nõrkuste tundmine aitab paremini mõista oma motivatsioone, impulsse ja ootusi ning neid sihipäraselt kohandada.


2 Inimloomuse tundmine

Süstemaatilise vaatluse kaudu me tunneme ära teiste inimeste isiksuse struktuuri. Teiste inimeste erinevuste tunnistamine ja iseenda ootuste kohandamine muutub juhtimise tööriistaks.


3 Projekti teadmised

Kui sa seostad tööülesande väljakutsed iga töötaja individuaalsusega, siis loob see usalduse.


Need, kes mõistavad inimeste individuaalsust, saavutavad suuremat edu.


Kuidas sina näiteks otsuseid teed? Vali järgnevast 2 seisukohta.

Rohkem infot leiad meie tasuta appilt: Structogram

Mõju

Lõpuks loevad tulemused.

STRUCTOGRAM® on laialdaselt kasutatav meetod, et täiustada suhtlemist töötajate vahel, ettevõtte juhtkonnas ja klientidega. Seda meetodit kasutatavate ettevõtete arvu on võimatu väga täpselt hinnata. Seda rakendavad edukalt nii väikeettevõtted nagu näiteks meditsiinipraktikad kui ka suured rahvusvahelised korporatsioonid.


STRUCTOGRAM®-i koolitussüsteemi eelised:


Lihtne ja võimatu unustada

Analüüsi tulemuste visualiseerimine teeb selle hästi meelde jäävaks.


Koheselt rakendatav

Osalejatel on tulemusi lihtne ja koheselt võimalik üle kanda  igapäevasesse praktikasse!


Teaduslikult põhjendatud

Loodusteadustel  põhinev isiksuse mudel – seda tõendavad viimaste uuringute tulemused  neuroteaduse, käitumusliku geneetika ja molekulaarbioloogia valdkonnas.


Kõrge ennustatavus

Püsivad iseloomuomadused (muutumatu geneetiliselt määratud isiksuse biostruktuur) on eristuvad muutuvast seisundist (muutuvad keskkonnamõjutatud käitumuslikud tunnused).


Erakordselt suur usaldusväärsus

Erakordselt kõrge testimise ja uuesti testimise usaldusväärsus - mõõdetuna kuni 13-aastase perioodi vältel (!) väärtustega, mis on järjepidevalt suuremad kui 90.  Tulemuseks ajaliselt kõrge stabiilsus ja tulemuste usaldusväärsus.


Ühine keel

STRUCTOGRAM® on mõistetav ja ühine keel nii sise- kui ka rahvusvahelisel tasandil. Inimesed räägivad sama STRUCTOGRAM®-i keelt 18 erinevas keeles üle maailma.

Beautician college

STRUCTOGRAM® helps to provide active consulting.


True beauty comes from within.

Real Estate

STRUCTOGRAM® facilitates active selling.


A look into the stories

of our brain –

and then into those of beautiful houses.

Touring Club

STRUCTOGRAM® Mission impossible.


Green, red, blue for the yellow angels.